Hľadanie poruchy a miesta úniku pomocou termosnímkovania

Termografia alebo ako sa ľudovo hovorí termosnímkovanie, patrí v súčasnej dobe k dynamicky sa rozvíjajúcim odborom nedeštruktívnej detekcie chýb a nedostatkov. V našom prípade využívame túto metódu na vyhľadávanie únikov kvapalín z potrubia.