Detekcia úniku vody na rozvodoch kúrenia pomocou vodíkovej metódy

(únik vody predstavoval cca 0,5 baru za cca 1 hodinu – menší únik vody)

Zákazník nás oslovil pri riešení problému s padajúcim tlakom na kotli. Kotol značky Viessmann bol riadne servisovaný a servisný technik konštatoval,  že ide o únik vody niekde na rozvodoch v dome. Aby sa nemuselo vysekať celé potrubie v rodinnom dome, boli sme prizvaní na lokalizáciu tohto úniku vody.